ЗАКАЗАТЬ АВТО
48608 12 5

Тимчасове ввезення автомобіля в Україну.

Ввозячи автомобіль на територію України резидент може вибрати один з декількох митних режимів. Всі вони описані в розділі V Митного Кодексу України (далі-МКУ).

Цитата:

Стаття 71. Вибір та зміна митного режиму

1. Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені цим Кодексом.

Нас цікавить режим тимчасового ввезення. Він описаний в главі 18. Ось основні витримки:

Цитата:

Стаття 103. Митний режим тимчасового ввезення

1. Тимчасове ввезення - це митний режїм, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

...

Стаття 105. Товари, транспортні засоби, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами

1. У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 цього Кодексу та в Додатках В.1-Питання 9, С, D до Конвенції прв тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.

2. У разі порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання та пеню відповідно до Податкового кодексу України.

Стаття 189. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України

1. Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для переміщення товарів та/або пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

У статті 105 є відповідь відразу на два питання:
1) Хто може претендувати на приміщення транспортного засобу (ТЗ) в режим тимчасового ввезення без сплати митних платежів.
2) Що відбудеться, якщо порушити режим тимчасового ввезення (не виїхати протягом максимально відведеного терміну).

Цитата:

Стаття 108. Рядки тимчасового ввезення

1. Рядків тимчасового ввезення товарів встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення.

2. Рядків тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом з урахуванням того, що ці транспортні засоби повинні бути реекспортовані відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені.Як видно з першої частини статті, строки, встановлені для товарів, а комерційний транспорт винесено в окрему частину і про терміни тимчасового ввезення нічого не сказано. У статті 208 суворо митного кодексу було сказано що тимчасовий ввіз не може перевищувати 1 рік, тепер же він встановлюється співробітником митниці в кожному конкретному випадку. На практиці, виходячи з того, які терміни відрядження передбачено Вашим командировочним посвідченням.

Перейдемо до аналізу Конвенції про тимчасове ввезення. Це міжнародний документ, який згідно з пунктом 2 статті 19 Закону України "Про міжнародні договори" має вищий пріоритет над державними.

Цитата:

Стаття 19. Дія міжнародних договорів України на території України

1. Чинні міжнародні договори України, згода на обовтажів,
c) "приватне використання" означає:
перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерційного використання,
d) "внутрішні перевезення" означає:
перевезення осіб, які здійснили посадку, чи товарів, які були завантажені на території тимчасового ввезення, для здійснення висадки чи розвантаження в межах цієї самої території,

Розуміти позначення статті 1 дуже важливо. Тут сказано що комерційне використання - це платне або безоплатне перевезення товарів.
Особисте використання - ну зрозуміло, у своїх цілях (у справах).
Внутрішні перевезення - якщо пасажири або товари перевозяться по території України з посадкою на території України.

Цитата:

Стаття 2

Користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції:
a) транспортні засобі комерційного чи приватного використання,

А в другій статті сказано про те, що правом на тимчасове ввезення можуть скористатися не тільки ТЗ комерційного призначення, але і особистого використання.

Цитата:

Стаття 5

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком:
a) транспортні засоби комерційного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на імроживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території.

Роз'яснення на рахунок того, що і особистий та комерційний транспорт повинен бути зареєстрований на нерезидента. Але в разі комерційного використання, МС може експлуатуватися особами, які діють від імені підприємства, а в разі особистого використання лише особами, які є резидентами іншої країни.

Цитата:

Стаття 6

Згода на тимчасове ввезення транспортних засобів надається без вимагання митного документа або гарантії.


Без коментарів, як кажуть.


Цитата:

Стаття 7

Незважаючи на положення статті 5 цього Додатка:
a) транспортні засоби комерційного використання можуть використовуватись третіми особами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення і які здійснюють свою діяльність на користь останнього, навіть якщо вони зареєстровані або постійно проживають на території тимчасового ввезення,
b) транспортні засоби приватного використання можуть використовуватись третіми особами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення. Кожна Договірна Сторона може дозволити таке використання особою, яка постійно проживає на її території, зокрема якщо вона використовує його від імені і
згідно з інструкціями користувача права на тимчасове ввезення.


Стаття 8

Кожна Договірна Сторона має право відмовити у наданні права на тимчасове ввезення або відкликати його стосовно:
a) транспортних засобів комерційного використання, які використовуються для внутрішніх перевезень,
b) транспортних засобів приватного використання, які використовуються у комерційних цілях на внутрішніх перевезеннях,
c) транспортних засобів, будинках в оренду після їхнього ввезення, або, якщо смороду булі будівлями в оренду в момент їхнього ввезення, - транспортних засобів, повторно будинках в оренду або переданих в суборенду з метою, що не полягає в їхньому негайному вивезенні.

Стаття 9

1. Подалі вивезення транспортних засобів комерційного використання відбувається відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені.
2. Протягом кожного дванадцятимісячного періоду транспортні засоби приватного використання можуть перебувати на території тимчасового ввезення протягом шестимісячного терміну, який може бути як неперервним, так і з перервами.

Тепер про використання ТЗ на території України. Більша частина всього спілкування буде з ДАІ. За основу беремо Правила Дорожнього Руху (ПДР).

Цитата:

2. ОБОВників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).
...
2.2. Власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує такий транспортний засіб на законних підставах, можуть передавати керування транспортним засобом іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у користування іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй реєстраційний документ на цей транспортний засіб.

Три документа:
- реєстраційне посвідчення МС
- водійське
- страховка

Це перелік документів що Ви зобов'язані надати співробітникові ДАІ. У всіх них є можливість перевірити чи знаходиться Ваш автомобиль в митній базі. Решта - ні про що.


Є ще дуже цікавий документ :

Цитата:

...

Особливості тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України

 

Згідно з пунктом 59 частини першої статті 4 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (далі - Кодекс) транспортні засоби комерційного призначення - будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних крилах ), судно на повітряній подушці, повітряне судно, автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних перевезеннях для пплатній транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення.

 

Умови тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України визначені главою 18 Кодексу, а саме:

 

пунктами 1-2 частини шостої статті 104 Кодексу

Для приміщення товарів під митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зокрема, повинна:

1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення ,

2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов'язання про реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені митним органом,

 

частинами першою-другою статті 105 Кодексу

У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 Кодексу та в додатках В.1-Питання 9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення / м. Стамбул, 1990 рік / (далі - Конвенція), на умовах, визначених цими додатками , а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.

Довідка . Згідно з пунктом 2 статті 2 Конвенції, не впливаючи в Додатку E (Додаток щодо товарів, які ввозяться з частковим звільненням від ввізного мита і податків), режим тимчасового ввезення надається з загальним умовним звільненням від ввізного мита і податків та без застосування ввізних заборон та обмежень економічного характеру.

Згідно з пунктом "a" статті 5 Додатка C до Конвенції для того, щоб можна було скористатися пільг, передбачених цим Додатком, транспортні засоби комерційного користування повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім'я , що зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення , і ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території.

При цьому, пунктом "a" статті 7 Додатка C до Конвенції відзначається, що незважаючи на положення статті 5 цього Додатка, транспортні засоби комерційного користування можуть використовуватись третіми особами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення і які здійснюють свою діяльність на користь останнього , навіть якщо вони зареєстровані або проживають на території тимчасового ввезення.

Відповідно до пункту "b" статті 1 додатка C до Конвенції "комерційне використання " означає платне транспортування промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів.

Пунктом "f" статті 1 Конвенції " особа " означає як фізичну, так і юридичну особу, якщо інше не передбачене контекстом.

 

У разі порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання та пеню відповідно до Податкового кодексу України,

 

частиною другою статті 108 Кодексу

Строк тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом з урахуванням того, що ці транспортні засоби повинні бути реекспортовані відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені ,

 

пунктом 8 частини третьої статті 110 Кодексу

Гарантія дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення не вимагається , зокрема, транспортних засобів комерційного призначення,

 

частинами першою, третьою-четвертою статті 112 Кодексу

Митний режим тимчасового ввезення завершується шляхом реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.

Митний режим тимчасового ввезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

У разі припинення митного режиму тимчасового ввезення згідно з частиною третьою цієї статті реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення не вимагається, а гарантії, поданих відповідно до статті 110 Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню).

 

Враховуючи наданее, громадянин-резидент України може тимчасово в'їжджати на територію України на транспортному засобі комерційного призначення зі звільненням від оподаткування і без застосування гарантії за умови, що зазначений транспортний засіб знаходиться у власності юридичної особи, яка зареєстрована на території іншої держави, та використовується в комерційних цілях (платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів) .

При цьому особа, яка ввозить транспортний засіб комерційного призначення на митну територію України, повинна мати:

- документи, що підтверджують факт здійснення цією особою діяльності на користь юридичної особи, яка є власником транспортного засобу,

- документи на транспортний засіб, що підтверджують мету його тимчасового ввезення,

- належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення транспортного засобу.

 

Тимчасово ввезений на митну територію України транспортний засіб комерційного використання повинен бути вивезений відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких він був увезений.

 

Еще статьи

Написать нам

Написать нам
ЗАКАЗАТЬ АВТО