40762 6 3

Імпорт України

Під поняттям імпорт України, ми розуміємо ввезення товарів, капіталу, технологій з-за кордону, для реалізації і використання на внутрішньому ринку приймаючої країни. Імпорт в Україну здійснюється відповідно до положень чинного митного законодавства. Виходячи з положень, компанія, що виробляє імпорт, має право проводити подібну операцію самостійно, або доручати цей процес третім особам.

Торгівля, здійснювана між країнами, що дозволяє їм не тільки розвивати галузі виробництва, збільшуючи обсяг виробленої продукції, але й поставляти продукти, які держава-імпортер не виробляє або не видобуває, в силу неможливості або неефективності такого процесу. І Україна не виняток.

Тенденція зниження митних зборів, по відношенню до ввезених товарів, не зачепила Україну. Аж до 1994 року, імпорт проводився за ліберальним ставками. Український митний тариф зі ставкою від 0 до 10% був єдиним для основної частини ввезених товарів. У 1995 році, ставки зросли від 20 - 30% до 30 - 40% для деяких товарних категорій.
Митне оформлення імпорту - досить складна процедура. Без знання положень митного законодавства, нескладно «заблукати» в такий багаторівневої процедури.
Важливо, при митному оформленні імпорту, зібрати і підготувати весь пакет документів. При цьому здійснювати чіткий контроль за процесом і збору документів. Митні процедури потребують професійної підготовки, досконало розібратися в них нелегко. Для того, щоб все-таки знизити ризик фінансових втрат, компаніям рекомендується запросити на допомогу досвідченого
таможенного брокера.

Імпорт товарів

Імпорт товарів - це придбання вітчизняними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), товарів у іноземних суб'єктів. При цьому придбаний товар може переходити чи не переходити на територію країни-імпортера. Імпортований товар використовується як для реалізації, так і для використання всередині компаній або організацій.Інтерес українських компаній до імпорту та сертифікації продукції, що ввозиться, неухильно зростає. Законодавством ускладнюються схеми імпорту, і стає більше професіоналів, готових допомогти компаніям, для яких імпорт не є основним видом діяльності.

Необхідне митне оформлення, які надходять на територію України товарів проходить на митниці, розташованої за місцем фактичної реєстрації юридичної особи, або за місцем фактичного проживання фізичної особи.
Закон України передбачає, що господарська діяльність суб'єкта господарювання та його контрагентів, що стосується зовнішньоекономічної діяльності, ведеться виключно на підставі контрактів, угод або договорів. Такі документи обумовлюють взаємні обов'язки і права суб'єктів, в їх пунктах, в обов'язковому порядку, є умови порядку зміни або припинення дії договору. Складений і підписаний всіма задіяними в ньому сторонами договір, а також усі інші, встановлені законодавством документи передаються митній службі України.

Митний імпорт України

Оформлення пакету документів для здійснення митного імпорту, процедура, що передбачає ряд заходів, які жорстко контролюються митною службою України. Тут важливо передбачити всю послідовність переміщення товарів за межі митного кордону держави-імпортера.
При переміщенні товарів на митну територію потрібно чималий досвід і знання митного законодавства. Для того, щоб все пройшло гладко, імпортер або представляє його інтереси брокер, повинні вміло керуватися митним законодавством імпорту України, а також його обмеженнями.

Процедура митного імпорту орієнтована на кілька етапів:

1 етап - класифікація товару
Проводиться, згідно з чинним в Україні товарним класифікатором.
2 етап - аналіз вартості продукції
Аналіз вартості продукції необхідний для складання розрахунку митних та інших обов'язкових зборів. На його підставі виробляються можливі варіанти для оптимізації. Часто, при цьому виявляється досить корисним проведення глибокаого вивчення ввезеного товару, його аналітичний і статистичний аналіз, навіть якщо подібний вантаж вже проходив митний імпорт.
3 етап - оформлення операції
Укладається угода шляхом оформлення паспорта торгової угоди і складання деталізованого контракту між залученими суб'єктами.

Документи, необхідні для імпорту

Всі товари, що імпортуються на митну територію України, оформлюються документально. І вже сформований пакет передається в державний митний орган.
У разі, якщо на територію держави переміщається продукція, результатом якої є інтелектуальна діяльність, послуги і т.п. - вивізні зобов'язання не потрібні. Причому, згідно законодавства України, не накладаються не тимчасові, не які-небудь обмеження на користування продукцією, що імпортується.
Взагалі, весь процес з імпортованої продукції та митної процедуре, проходить відповідно до правил, які встановлені митним законодавством України. Правда, вони можуть дещо варіювати, і це залежить в першу чергу від економічних і політичних факторів.
Державні органи, які регулюють контроль зовнішньоекономічної діяльності, висувають вимоги, які в обов'язковому порядку зобов'язані дотримуватися компанії-імпортери.
Здійснення ввезення продукції, що імпортується на митну територію України можливе при наданні в митну службу, повного пакету встановлених документів. Такі документи повинні підтверджувати підстави, згідно з якими продукція переміщується на територію держави-імпортера та умови її ввезення. Також документальне підтвердження оплати обов'язкових зборів, акцизів і податків. Паралельно, необхідно дотримуватися всі прописані вимоги митного законодавства, щодо нетарифного регулювання імпорту та інших обмежень, прописаних законодавством.
На розглянутоие митної служби України надається ряд обов'язкових документів, та їх копії, притому завірені. Такі документи, призначені для ввезення продукції, є обов'язковими для товарів в режимі імпорту.


Пакет документів, що містить:

- контракт, підписаний між контрагентами,
- додаткові угоди та сертифікації (якщо є в наявності),
- сертифікат походження СТ-1 (якщо товар вироблений на території СНД),
- митний картку акредитації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності,
- декларацію валютних цінностей,
- оригінал інвойс,
- CMR , AWВ, залізнична накладна, МДП - книжка, коносамент - усі товаротранспортні документи,
- декларацію експорту країни-експортера,
- пакет документів, що підтверджують вартість ввезеної продукції,
- пакет документів, які дозволяють ввезення продукції, що імпортується,
- реєстрацію від МОЗ, Держстандарт,
- сертифікат на підтвердження документів за сплату зборів, податків, акцизів і платіжних доручень, підтверджених банком, через який здійснювалися платежі,
- якщо ви скористалися послугами 3-їх осіб при оформленні митних документів, необхідний договір на декларування імпортованої продукції.
Підготовлений пакет документів надається в митну службу України в 2-х примірниках: оригінал та завірені копії кожного документа, а також перелік до них.
Перелік документів може містити внесені зміни, якщо вони відбулися в період декларування та оформлення товару на митниці. У договорі чи контракті, як правило, обмовляється можливість внесення змін і різних доповнень у разі, якщо сталися зміни законодавства або умови угоди.


 

Tel:

 

Tel:

Tel:

e-mail: [email protected]

Skype: dizelavto

Написать нам

Написать нам
ЗАКАЗАТЬ АВТО