Временный ввоз автомобиля в Украину.

Ввозя автомобиль на территорию Украины резидент может выбрать один из нескольких таможенных режимов. Все они описаны в разделе V Таможенного Кодекса Украины (далее ТКУ).

Цитата:

Стаття 71. Вибір та зміна митного режиму

1. Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені цим Кодексом.

Нас интересует режим временного ввоза. Он описан в главе 18. Вот основные выдержки:

Цитата:

Стаття 103. Митний режим тимчасового ввезення

1. Тимчасове ввезення - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

...

Стаття 105. Товари, транспортні засоби, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами

1. У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 цього Кодексу та в Додатках В.1-В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.

2. У разі порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання та пеню відповідно до Податкового кодексу України.

Стаття 189. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України

1. Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для переміщення товарів та/або пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

В статье 105 есть ответ сразу на два вопроса:
1) Кто может претендовать на помещения транспортного средства (ТС) в режим временного ввоза без уплаты таможенных платежей.
2) Что произойдет если нарушить режим временного ввоза (не выехать в течении максимально отведенного срока).

Цитата:

Стаття 108. Строки тимчасового ввезення

1. Строк тимчасового ввезення товарів встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення.

2. Строк тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом з урахуванням того, що ці транспортні засоби повинні бути реекспортовані відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені.Как видно из первой части статьи, сроки установлены для товаров, а коммерческий транспорт вынесен в отдельную часть и о сроках временного ввоза ничего не сказано. В статье 208 строго таможенного кодекса было сказано что временный ввоз не может превышать 1 год, теперь же он устанавливается сотрудником таможни в каждом конкретном случае. На практике, исходя из того, какие сроки командировки предусмотрены Вашим командировочным удостоверением.

Перейдем к анализу Конвенции о временном ввозе. Это международный документ, который в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Украины "О международных договорах" имеет высший приоритет над государственными.

Цитата:

Стаття 19. Дія міжнародних договорів України на території України

1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Дополнение С регламентирует использование коммерческого транспорта в режиме временного ввоза.

Цитата:

Стаття 1

Для цілей цього Додатка, термін:
b) "комерційне використання" означає:
платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів;
c) "приватне використання" означає:
перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерційного використання;
d) "внутрішні перевезення" означає:
перевезення осіб, які здійснили посадку, чи товарів, які були завантажені на території тимчасового ввезення, для здійснення висадки чи розвантаження в межах цієї самої території;

Понимать обозначения статьи 1 очень важно. Тут сказано что коммерческое использование - это платная или бесплатная перевозка товаров.
Личное использование - ну понятно, в своих целях (по делам).
Внутренние перевозки - если пассажиры или товары перевозятся по территории Украины с посадкой на территории Украины.

Цитата:

Стаття 2

Користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції:
a) транспортні засоби комерційного чи приватного використання;

А во второй статье сказано о том, что правом на временный ввоз могут воспользоваться не только ТС коммерческого назначения, но и личного использования.

Цитата:

Стаття 5

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком:
a) транспортні засоби комерційного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім'я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої
території;
b) транспортні засоби приватного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім'я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території.

Разъяснения на счет того, что и личный и коммерческий транспорт должен быть зарегистрирован на нерезидента. Но в случае коммерческого использования, ТС может эксплуатироваться лицами, действующими от имени предприятия, а в случае личного использования только лицами, которые являются резидентами другой страны.

Цитата:

Стаття 6

Згода на тимчасове ввезення транспортних засобів надається без вимагання митного документа або гарантії.


Без комментариев, как говориться.


Цитата:

Стаття 7

Незважаючи на положення статті 5 цього Додатка:
a) транспортні засоби комерційного використання можуть використовуватись третіми особами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення і які здійснюють свою діяльність на користь останнього, навіть якщо вони зареєстровані або постійно проживають на території тимчасового ввезення;
b) транспортні засоби приватного використання можуть використовуватись третіми особами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення. Кожна Договірна Сторона може дозволити таке використання особою, яка постійно проживає на її території, зокрема якщо вона використовує його від імені і
згідно з інструкціями користувача права на тимчасове ввезення.


Стаття 8

Кожна Договірна Сторона має право відмовити у наданні права на тимчасове ввезення або відкликати його стосовно:
a) транспортних засобів комерційного використання, які використовуються для внутрішніх перевезень;
b) транспортних засобів приватного використання, які використовуються у комерційних цілях на внутрішніх перевезеннях;
c) транспортних засобів, зданих в оренду після їхнього ввезення, або, якщо вони були зданими в оренду в момент їхнього ввезення, - транспортних засобів, повторно зданих в оренду або переданих в суборенду з метою, що не полягає в їхньому негайному вивезенні.

Стаття 9

1. Подальше вивезення транспортних засобів комерційного використання відбувається відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені.
2. Протягом кожного дванадцятимісячного періоду транспортні засоби приватного використання можуть перебувати на території тимчасового ввезення протягом шестимісячного терміну, який може бути як неперервним, так і з перервами.

Теперь о использовании ТС на территории Украины. Большая часть всего общения будет с ГАИ. За основу берем Правила Дорожного Движения (ПДД).

Цитата:

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:

а) посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії;
б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон);
...
ґ) поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).
...
2.2. Власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує такий транспортний засіб на законних підставах, можуть передавати керування транспортним засобом іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у користування іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй реєстраційний документ на цей транспортний засіб.

Три документа:
- регистрационное удостоверение ТС
- водительское
- страховка

Это перечень документов который Вы обязаны предоставить сотруднику ГАИ. У всех них есть возможность проверить находится ли Ваш автомобиль в таможенной базе. Остальное - ни о чем.


Есть еще очень интересный документ :

Цитата:

...

Особенности временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины

 

Согласно пункту 59 части первой статьи 4 Таможенного кодекса Украины от 13.03.2012 № 4495-VI (далее - Кодекс) транспортные средства коммерческого назначения - любое судно (в том числе самоходные и несамоходные лихтеры и баржи, а также суда на подводных крыльях ), судно на воздушной подушке, воздушное судно, автотранспортное средство (моторные транспортные средства, прицепы, полуприцепы) или подвижной состав железной дороги, используемые в международных перевозках для платной транспортировки лиц или для платного или бесплатного промышленного или коммерческой транспортировки товаров вместе с обычными запасными частями, принадлежностями и оборудованием, а также маслами и топливом, содержащиеся в их обычных баках протяжении их транспортировки вместе с транспортными средствами коммерческого назначения.

 

Условия временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины определены главой 18 Кодекса, а именно:

 

пунктами 1-2 части шестой статьи 104 Кодекса

Для помещения товаров под таможенный режим временного ввоза лицо, ответственное за соблюдение таможенного режима, в частности, должно:

1) представить таможенному органу, осуществляющему выпуск товаров, транспортных средств коммерческого назначения в режиме временного ввоза, документы на такие товары, транспортные средства, подтверждающие цель их временного ввоза ;

2) в случаях, предусмотренных законодательством, предоставить таможенному органу обязательства о реэкспорте товаров, транспортных средств коммерческого назначения, которые временно ввозятся, в сроки, установленные таможенным органом;

 

частями первой-второй статьи 105 Кодекса

В таможенный режим временного ввоза с условным полным освобождением от обложения таможенными платежами помещаются исключительно товары, транспортные средства коммерческого назначения, указанные в статье 189 Кодекса, и в приложениях В.1-В.9, С, D к Конвенции о временном ввозе / м. Стамбул, 1990 год / (далее - Конвенция), на условиях, определенных этими приложениями , а также воздушные суда, которые ввозятся на таможенную территорию Украины украинскими авиакомпаниями по договорам оперативного лизинга.

Справка . Согласно пункту 2 статьи 2 Конвенции, не влияя в Приложении E (Приложение отношении товаров, ввозимых с частичным освобождением от ввозных пошлин и сборов), режим временного ввоза предоставляется с общим условным освобождением от ввозной пошлины и налогов и без применения ввозных запрещений и ограничений экономического характера.

Согласно пункту "a" статьи 5 Приложения C к Конвенции для того, чтобы можно было воспользоваться льгот, предусмотренных настоящим Приложением, транспортные средства коммерческого пользования должны быть зарегистрированы на территории, которая не является территорией временного ввоза, на имя , которое зарегистрировано или постоянно проживает за пределами территории временного ввоза , и ввозиться и использоваться лицами, осуществляющими свою деятельность с этой территории.

При этом, пунктом "a" статьи 7 Приложения C к Конвенции отмечается, что несмотря на положения статьи 5 настоящего Приложения, транспортные средства коммерческого пользования могут использоваться третьими лицами, которые имеют надлежащий разрешение пользователя права временного ввоза и осуществляющие свою деятельность в пользу последнего , даже если они зарегистрированы или проживают на территории временного ввоза.

Согласно пункту "b" статьи 1 приложения C к Конвенции "коммерческое использование " означает платное транспортировки промышленная или коммерческая платная или бесплатная перевозка грузов.

Пунктом "f" статьи 1 Конвенции " лицо " означает как физическое, так и юридическое лицо, если иное не предусмотрено контекстом.

 

В случае нарушения условий таможенного режима временного ввоза лицо, ответственное за соблюдение режима, обязана уплатить сумму налогового обязательства и пеню согласно Налоговому кодексу Украины;

 

частью второй статьи 108 Кодекса

Срок временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения устанавливается таможенным органом с учетом того, что эти транспортные средства должны быть реэкспортированы сразу же после окончания транспортных операций, для которых они были ввезены ; 

 

пунктом 8 части третьей статьи 110 Кодекса

Гарантия соблюдения требований таможенного режима временного ввоза не требуется , в частности, транспортных средств коммерческого назначения;

 

частями первой, третьей-четвертой статьи 112 Кодекса

Таможенный режим временного ввоза завершается путем реэкспорта товаров, транспортных средств коммерческого назначения, помещенных в этот таможенный режим, либо путем помещения их в другой таможенный режим, допускается Кодексом, а также в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Таможенный режим временного ввоза прекращается таможенным органом в случае конфискации товаров, транспортных средств коммерческого назначения, их полной потери вследствие аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы при условии подтверждения факта аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализует государственную политику в сфере финансов.

В случае прекращения таможенного режима временного ввоза согласно части третьей настоящей статьи реэкспорт товаров, транспортных средств коммерческого назначения не требуется, а гарантии, представленных согласно статье 110 Кодекса, подлежат возврату (высвобождению).

 

Учитывая изложенное, гражданин-резидент Украины может временно въезжать на территорию Украины на транспортном средстве коммерческого назначения с освобождением от налогообложения и без применения гарантии при условии, что указанное транспортное средство находится в собственности юридического лица, которое зарегистрировано на территории другого государства, и используется в коммерческих целях (платная перевозка лиц или промышленное или коммерческое платное или бесплатное перевозки грузов) .

При этом лицо, которое ввозит транспортное средство коммерческого назначения на таможенную территорию Украины, должно иметь:

- документы, подтверждающие факт осуществления этим лицом деятельности в пользу юридического лица, которое является владельцем транспортного средства;

- документы на транспортное средство, подтверждающие цель его временного ввоза;

- надлежащий разрешение пользователя права временного ввоза транспортного средства.

 

Временно ввезенное на таможенную территорию Украины транспортное средство коммерческого использования должно быть вывезено сразу же после окончания транспортных операций, для которых он был ввезен.